Startsidan
PLAST-INLÄGG ELLER KOMPOSITINLÄGG ETT STARKT ALTERNATIV TILL AMALGAMFYLLNINGAR
Det vanligaste alternativet till amalgamfyllningar är plast (composit) fyllningar. Dessa görs på så sätt att den urborrade tanden fylls med mjuk plast som sedan stelnar genom att man belyser den.
Tyvärr krymper plasten 2-3 procent när den stelnar och eftersom plasten är fäst i tanden ger krympningen upphov till spänningar som försvagar fäste, fyllning och tand. Detta kan ofta få ilningar och även sprickor som följd.
Eftersom plasten ofta inte är genomhärdad när den stelnat, försvagas den när den utsätts för tuggkrafter.

För att fyllningar på tuggytor skall hålla bra bör de göras i material som guld, bränt porslin eller plast som värmebehandlas.
Fyllningarna måste då göras utanför munnen och så att de kan föras in i tanden utan att fastna på vägen. I tanden fästs fyllningen med cement eller plast-cement. Dessa fyllningar kallas inlägg.
Inlägg göres vanligen på gipsmodell av tandtekniker.
Plastinlägg (=compositinlägg) däremot kan göras på tandläkarpraktiken direkt i munnen eller på en snabbframställd modell. Innan plast-inlägget fästes i tanden värmes det några minuter i cirka 100 grader, varvid det genomhärdas och vissa flyktiga ämnen försvinner.
Den krympningsspalt som bildats vid stelningen mellan tand och inlägg, fylls vid fastsättningen ut med plast-cement.
Denna fastsättning blir mycket stark vilket gör att metoden passar utmärkt för lagningar där stora delar av tanden är borta. Dessa tänder får man annars oftast göra kronor på.

Då priset på plastinlägget bara är 20%-30% av kostnaden för ett teknikerframställt inlägg, kan det användas till lagning av andra inlägg och fyllningar. Man kan göra plast-inlägg som är mycket små och tunna t.ex. på urgröpta tuggytor.
Plastinlägg direkt i munnen kräver en noggrann och omständig teknik, men patienten slipper provisoriska fyllningar och återbesök.

tandfyllning

TANDLÄKARE MÅRTEN LIND

Ringvägen 125     116 61 Stockholm     Tel: 08-640 82 83